Behörighet när du söker till gymnasiet

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska, engelska, matematik och godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Efter gymnasiet kan du arbeta som nätverkstekniker, IT-support, webbtekniker eller andra IT-relaterade serviceyrken. De allra flesta av eleverna på vårt IT-program väljer att läsa till de två kurser som krävs för att få grundläggande behörighet för vidare studier.