SYV

Förhoppningsvis hittar du som SYV matnyttig information här som underlättar din vägledning och information till de elever som är intresserade av Estet- , -Teknik eller IT-programmet (EE) på NTI-gymnasiet i Sundsvall. Svaren på de vanligaste frågorna hittar du nedan. Undrar du över något kan du kontakta vår SYV Ida Svensson på telefon 060-64 54 24 eller ida.svensson@ntig.se

Studiekod

EEDAT
El- och energiprogrammet (IT-programmet), Dator- och kommunikationsteknik

ESEST
Estetiska programmet, Estetik och media

TEINF
Teknikprogrammet, Informations- och medieteknik

För elever som började hösten 2010 eller tidigare:

FR0337 EC
Elprogrammet inr. datorteknik, Sundsvall
FR0633 MP
Medieprogrammet inr. medieproduktion, Sundsvall

Varför NTI-gymnasiet?

Var den du är, bli vad du vill! Detta har varit NTI:s slogan sedan starten och betyder att du får ha din egen stil, och accepteras som den du är. Du kan komma med seriösa förslag och galna idéer. Eleverna har alltid nära till personalen och tillsammans formar vi skolan och undervisningen. Här får du komma som du är och utifrån dina intressen och tillsammans med lärare och personal forma dina framtidsplaner.

För oss är flexibilitet och tillgänglighet viktigt så att vi, på bästa sätt, kan arbeta utifrån elevens behov. Vi tror på ett nära samarbete mellan lärare och elev, därför har lärarnas arbetsrum nästan alltid öp­pna dörrar. Vi vet också att man visar sina kunskaper på olika sätt, därför erbjuder vi olika typer av examinationer; det kan vara muntligt, skriftligt, i seminarieform eller via digitala medier som film, spel eller blogg.

Undersökningar som genomförs varje år visar att både elever och personal trivs, känner sig trygga och respekterade. Eleverna upplever att de får arbetsro i klassrummet och att lärarnas ämneskunskaper är mycket goda. Eleverna anser också har goda möjligheter att påverka. Ett exempel är att elevrådet finns representerade i ledningsgruppen.

Vår pedagogik präglas av engagemang och kunskapsutveckling med ständig uppföljning. Vi arbetar med formativt lärande för att ge eleverna kontinuerlig information och förståelse kring hur långt de hittills har nått i sin kunskapsutveckling. Vårt IT-fokus handlar inte bara om våra IT-inriktade gymnasieprogram utan också om hur vi undervisar och använder IT som pedagogiska verktyg.

Vilka elever?

Vi välkomnar alla elever med intresse för datorer, programmering, nätverksteknik, Cisco, teknik, estetik, media, samhälle, film, specialeffekter, visuella effekter och foto.

Vi arbetar mycket med digital teknik och har datorn som ett naturligt arbetsredskap i undervisningen. Eleverna får lära sig alla program som krävs från grunden och behöver inte ha förkunskaper om programmering eller redigering när de börjar på skolan, det viktiga är intresset att lära sig mer!

Behörighetskrav

För att vara behörig måste eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen (Estetiska programmet och Teknikprogrammet). För Teknikprogrammet ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi. För Estetiska programmet är de nio ämnena valfria.

För att vara behörig till ett yrkesprogram IT-programmet (El- och energiprogrammet) krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Om det finns fler sökande till ett program sker antagningen efter betyg. Antagningen sköts av den kommunala antagningsenheten.

Vad krävs för att komma in på gymnasiet?

För att vara behörig måste eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen (Estetiska programmet och Teknikprogrammet). För Teknikprogrammet ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi. För Estetiska programmet är de nio ämnena valfria.

För att vara behörig till ett yrkesprogram (El- och energiprogrammet) krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.Om det finns fler sökande till ett program sker antagningen efter betyg.

Ansökan

Eleven söker till oss genom hemkommunens antagningsenhet.

Du söker till programmen via Antagningskansliet i Sundsvall
Hemsida: htsa.dexter-ist.com

Britt-Inger Östman, Sundsvalls kommun 060-19 10 00

Hur ser möjligheten ut för att få grundläggande behörighet för de som väljer IT-programmet (EE), som är ett yrkesförberedande program?

Vi har valt att lägga in engelska 6 i båda våra programfördjupningar, vilket innebär att elever som väljer svenska 2 och 3 som individuellt val, får grundläggande högskolebehörighet utan att behöva läsa utökat program.

Väljer eleven att läsa till matematik 2a har hen också möjlighet att gå vidare till ett tekniskt basår på universitetet. Basåret ger ibland platsgaranti på tekniska eller naturvetenskapliga utbildningsprogram.

Öppet hus och besök

Genom gymnasiebesöken kan de elever som går i närkommunernas grundskolor välja att besöka oss på skoltid. Vi har också flera Öppet Hus-tider under höst- och vårterminen, då är såväl elever som föräldrar välkomna att besöka oss. För tider se under Öppet hus i menyn till vänster.

Vi finns också på gymnasiemässan som anordnas i maj.

Det går även bra att boka in ett personligt besök under dagtid eller följa med någon av våra elever under en dag. Om du som studie- och yrkesvägledare vill komma på ett besök med eleverna från din skola är ni alltid välkomna att boka ett besök.

Välkomna!

Jon Ellrose, 060-645413