Om skolan

”Var den du är, bli vad du vill!”

Du som elev har många valmöjligheter i dagens samhälle och kommer få än fler i framtiden. Att välja gymnasieutbildning är ett viktigt beslut och måste kännas rätt på många olika sätt. Det måste kännas rätt för dig. Samhället är komplext och blir mer och mer digitalt baserat. Här på NTI-gymnasiet förbereds du på en digital framtid i alla våra tre program.

Under din gymnasietid är det viktigt att du lär dig massor för att ta dig an samhället, men det är minst lika viktigt att du trivs, känner dig trygg och har en rolig gymnasietid. Du är viktig för oss. Det är vårt uppdrag att se till att du som elev kommer till din rätt. Med den lilla och trygga skolan kan alla elever bli sedda och bekräftade. Därmed underlättas vårt uppdrag.

NTI står för Nordens Teknikerinstitut och är ett av de äldsta utbildningsföretagen i Sverige med start redan 1968. I Sundsvall har vi funnits sedan 2003 och utbildat gymnasieelever. Vi har alltid befunnit oss på Kyrkogatan 21, i hörnet av stora torget, alldeles invid Stadshuset. Vi erbjuder tre program: Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik, Estetiska programmet med inriktning estetik och media och IT-programmet (EE) med inriktning dator- och kommunikationsteknik.

Vi arbetar med formativ bedömning och helhetsperspektiv för att utveckla din potential. Alla elever har en bärbar dator och vi arbetar med aktuella programvaror. Vi handleder dig till framtiden genom många olika teoretiska och praktiska arbetssätt.

Vill du veta mer? Kom på våra öppna hus, årskurs 9-veckan eller hör av dig och ställ dina frågor! Du är även varmt välkommen att besöka oss som elev för en dag. Och kom ihåg:

”Er framtid är vårt uppdrag!”

Jon Ellrose, rektor