Elevhälsoteam

Skolan har ett väl inarbetat elevhälsoteam som arbetar med såväl förebyggande arbete som stöd och åtgärder för elever i behov av stöd. I skolans trygghetsråd arbetar elever och personal tillsammans för att stärka arbetet med likabehandling och trygghet i skolan.