Elevintervju

Namn: Sofia Holmgren
Skola: NTI-gymnasiet Sundsvall
Program: Teknikprogrammet
Årskurs: 3

Varför valde du att läsa Teknikprogrammet på NTI-gymnasiet?
Jag ville läsa ett brett program med mycket matte, det stod mellan teknik och natur, båda mina föräldrar är civilingenjörer och jag är intresserad av teknik både teoretiskt och praktiskt. Jag valde mellan NTI och en annan skola men NTI hade en mycket mysigare och mer välkomnande atmosfär när jag var på besök.

Vad får ni lära er på utbildningen?
Jag som inte kunde så mycket om datorer har fått lära mig mycket nytt i såväl datorteknik som webbutveckling och programmering. NO-kurserna är som en fördjupning av mina tidigare kunskaper.

Vilka ämnen tycker du är särskilt roliga och varför?
Oj, det har varit spännande med det som är nytt, webbutveckling, programmering och datorteknik och det har verkligen breddat mina kunskaper kring teknik.
Hur skulle du beskriva atmosfären på din skola?
Kamratlig, öppen och trevlig. Man vågar prata med alla.

Hur skulle du beskriva relationen mellan lärare och elever på skolan?
Den är öppen och avslappnad.
Vad kännetecknar en bra utbildning enligt dig?
Att det finns möjlighet att anpassa efter individen, bra stöd från skolan vid behov. Att man har något att luta sig mot när man ska vidare, en bra grund.

På vilket sätt har du utvecklats sen du började din gymnasieutbildning? (kunskapsmässigt och personligt)

Jag har breddat mina kunskaper inom teknik och IT genom att prova nya kurser.

Vad har du för råd till de niondeklassare som ska göra sina gymnasieval nu?
Våga prova nytt, jag var öppen att lära mig mycket om datorer och sånt även om det inte var mitt största intresse. Man kan byta om man väljer fel, det är inte kört om man väljer fel. Jag gick mycket till SYV och pratade innan jag valde, han ställde många frågor och fick mig att tänka på vad jag verkligen värderar och hjälpte mig att reda ut mina tankar.

Vilka är de största skillnaderna mellan grundskolan och gymnasiet?
Det är mer eget ansvar i gymnasiet, det måste man vara beredd på.

Vilken nytta tror du att du kommer ha av din utbildning i framtiden?
Mycket! Jag har planer på att söka någon av civilingenjörsutbildningarna men om den planen ändras så har jag en bred utbildning i botten.

Vad har du för planer efter studenten?
Leva livet!