Behörighet när du söker till gymnasiet

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska, engelska, matematik och godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Programmet är yrkesförberedande och kan leda till arbete inom till exempel försäljning och marknadsföring, organisation, ekonomi, kommunikation, inköp, logistik eller kundservice. Vill du läsa vidare på högskola så har du alltid möjligheten att läsa in din behörighet under din tid på NTI Gymnasiet.