APL

Inom HA och IT (EE) ges minst 15 veckors APL (praktik) på attraktiva arbetsplatser i Umeå.