Behörighet när du söker till gymnasiet

För att vara behörig till ett yrkesprogram behöver du ha godkänt i svenska, engelska, matematik och godkänt betyg i ytterligare fem ämnen. Dessa fem ämnen kan vara vilka som helst.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

För att underlätta för dig som vill studera vidare om du läser på ett av våra yrkesprogram behöver du som elev på Handelsprogrammet enbart välja till Svenska 3 som ett individuellt val, då kurserna Engelska 6 och Svenska 2 redan erbjuds inom ramen för programmet.

På IT-programmet ingår Engelska 6, vilket innebär att du har möjlighet att välja till Svenska 2 och Svenska 3 inom ramen för dina individuella val för att få högskolebehörigheten.