Att studera på NTI Gymnasiet

Att plugga på gymnasiet skiljer sig en hel del från grundskolan, den största skillnaden är att gymnasiet är en frivillig skolform där du får ta mer eget ansvar. På NTI har du en mentor i åk 1 och en coach i årskurs 2 och 3, allt för att du ska få utvecklas och ta eget ansvar i stigande grad under dina tre år. Din mentor /coach följer upp din kunskapsutveckling kontinuerligt – tillsammans med dig – under din studietid och finns som stöd för att du ska nå – och gärna överträffa – dina mål.

Utvecklas i dialog med lärarna

I all vår undervisning jobbar vi med formativ bedömning, det är ett sätt för att du som elev ska bli medveten om vad som behöver utvecklas i ditt lärande. Genom en kontinuerlig återkoppling från läraren får du veta hur du ligger och framförallt får du reda på vad som du behöver utveckla för att bli bättre och få högre kunskaper.

En trygg miljö för framtid och fritid

På NTI tror vi på ”öppna dörrar” – med det menar vi att du som elev alltid är välkommen och att personalen finns närvarande för dig. Våra skolor är kända för att ha en bra stämning med trygg och trevlig miljö. Hos oss blir du som elev sedd både i och utanför klassrummet. Vi arbetar aktivt för att ha en bra trivsel på våra skolor, för oss är det en självklarhet att du som elev ska känna dig välkommen och som en del av NTI. Som en del i detta ordnar era av våra skolor LAN-kvällar med spel, filmvisningar och andra aktiviteter.

Hårdvara och mjukvara

Det är gratis att få en bra gymnasieutbildning i Sverige. På NTI får du dessutom det material som du behöver för att kunna genomföra dina studier framgångsrikt. Det gäller både studielitteratur och teknisk utrustning. Under dina tre år på NTI Gymnasiet får du låna en bärbar dator med den mjukvara du behöver för ditt gymnasieprogram. Via din dator når du vår webbaserade kommunikationsplattform, där du ser uppgifter, schema och frånvaro. Här får du också möjlighet att hämta eller lämna in uppgifter, oavsett om du sitter hemma eller i skolan.