Elevhälsan

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, psykolog, läkare, specialpedagog, studie-och yrkesvägledare och leds av rektor på skolan.  Vi har öppen mottagning men du kan även kontakta någon av oss oss boka tid för samtal.

Alla elever kallas till hälsosamtal i årskurs 1 och du kan när helst behov finns söka upp vår skolsköterska för frågor om din hälsa och livsstil. Vi hjälper även till med remisser till andra instanser vid behov. Vill du t ex sluta röka eller snusa så finns god hjälp att få!

Till kuratorn vänder du dig när du är i behov av samtalsstöd kring små och stora livsfrågor. Ibland kanske du inte är behov av att få råd och tips utan behöver bara någon som lyssnar. Då har du kommit rätt.

Vår studie-och yrkesvägledare (syv) finns med och stöttar dig  inför högskola och yrkesval. Allt som rör din studieplan går via syv. Funderingar inför kurser, individuella val och möjligheter du som elev har sköts via syv.

Vår specialpedagog får du kontakt med om du t ex behöver särskilt stöd under en kortare eller längre tid. Här får du hjälp och stöd kring kompensatoriska hjälpmedel, anpassningar, smarta tips, extra lästräning och stöd inför t ex muntliga redovisningar. Inget problem är för stort för vår specialpedagog.

Alla i elevhälsan deltar på lektionsbesök, kartlägger lärmiljön och lär känna alla skolans elever genom att vara tillgängliga. Du är också välkommen att besöka någon av oss närhelst det passar! När våra resurser inte räcker till säkerställer vi att du får det stöd du behöver t ex via BUP, ungdomshälsan eller socialtjänsten.