Kvalitet

På NTI Gymnasiet hjälper vi dig i ditt lärande så att du kan utvecklas och nå dina mål. Vi samverkar för att göra skolan till en bra lärmiljö för utveckling och lärande. Våra lärare utgår från dina behov, förutsättningar och erfarenheter som en naturlig del av undervisningen. För oss är det självklart att få en balans mellan teoretiska och praktiska kunskaper så att din studietid blir varierad och givande. På NTI Gymnasiet tydliggör l ärarna vilka vetenskapliga grunder, värderingar och perspektiv som kunskaperna vilar på så att du som elev kan ta ställning till hur kunskaperna kan användas. Vi strävar efter att du som elev ska kunna utvecklas efter dina förutsättningar och få möjlighet att fördjupa dig i ämnen och se kunskap i ett större sammanhang.

Kvalitetsarbete inom NTI Gymnasiet

Vi på NTI är stolta över att bedriva utbildning med hög kvalitet. För att säkerställa detta jobbar vi systematiskt med kvalitetsarbetet som ett sätt att utveckla och förbättra vår verksamhet. Bland annat undersöker vi hur våra elever upplever skoltiden varje år och hur våra studenter upplevde nyttan av sin skolgång två år efter studenten. Vi tittar också på hur många som tar studenten, genomsnittsbetyg etc. Allt kvalitetsarbete sammanställs och följs upp i en kvalitetsrapport för varje skola. Detta gör att vi kan förändra och förbättra våra utbildningar så att du som elev får en så bra gymnasietid som möjligt.

Läs vår kvalitetsrapport för 16/17 här

Huvudmannarapport NTI Gymnasiet 16/17

Hantering av personuppgifter

För frågor gällande personuppgiftshantering, kontakta vårt personuppgiftsombud/dataskyddsombud på personuppgiftsombud@ntig.se. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut registerutdrag av de personuppgifter som behandlas om dig samt få rättelse kring felaktiga uppgifter i våra system. Vill du ha ett registerutdrag, rättelse eller radering av dina personuppgifter så ska du vända dig till ditt dataskyddsombud med en skriftlig och undertecknad ansökan. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på ett felaktigt sätt. För mer information gällande personuppgiftshantering, besök Academedias hemsida