Mot
framtidens
möjligheter

Vårt samhälle är idag mer globalt än lokalt, mer digitalt än analogt, och mer nätverksberoende än individuellt. Med detta samhälle följer också en arbetsmarknad som ställer stora krav på de som skall bidra i densamma. Vi kan inte längre räkna med att arbeta inom ett yrke, eller inom en bransch under hela livet. I en värld som hastigt rör sig framåt, upp, ned eller åt sidan, kan vi inte stå stilla. Vi behöver alltid stå på tå och vara beredda att lära oss nya saker för att utveckla oss själva och vår profession.

På NTI strävar vi efter att bli bäst på lärande. Framtiden är full av saker vi ännu inte känner till. Vi vill vara en del och lära av nya upptäckter och kunskaper. NTI brinner för utbildning och tror att varje människa har talang, potential och en förmåga att utvecklas. Därför tror vi på vikten av att våra elever får lära sig att lära och att alltid stå redo för framtidens möjligheter och utmaningar. Då gäller det inte bara att ha en bra utbildning med solida ämneskunskaper och färdigheter, utan även att bli bra på att lära om och lära nytt.

Som skola i Sverige, och i världen, har vi på NTI Gymnasiet därför valt att bygga våra utbildningar på ett sätt som gör att alla de elever som går hos oss har denna beredskap. Vi utbildar blivande ingenjörer, entreprenörer, e-handlare och tekniker. Detta blir människor som genom sin kompetens inom sitt sakområde och i samarbete med andra kommer att leda och bidra till den förändring som vårt land och vår värld står inför. NTI Gymnasiet har idag Sveriges ledande IT-utbildningar med en tydlig profilering mot hur man genom att kombinera teknik och entreprenörskap kan förändra och utveckla branscher och teknik, men även sin egen och sin familjs framtid.

Vi bidrar till att skapa medvetna och ansvarstagande samhällsmedborgare som gör skillnad i det sammanhang de befinner sig i, och vi gör det genom att garantera att vi gör värt yttersta för att alla ska lyckas.

Välkommen att lära för framtiden!

NTI Kompetenser

För att kunna omsätta ämneskunskaper och digitala färdigheter i praktiken, krävs vissa realiserande förmågor. Med dessa tre nyckelstenar bygger vi en högre insikt, som förankrar skolarbetet med utmaningar i det verkliga livet. Vi har valt att kalla de förmågorna för NTI-kompetenser.

Problemlösning

Att kunna lösa problem är något vi alla ställs inför. Vi sätter upp mål, möter utmaningar och strävar efter att övervinna dem. Det handlar om att kunna fatta beslut, ta initiativ och lära av både framgångar och misstag. Vi lär våra elever att kunna använda olika tankeprocesser och metoder för att kunna lösa problem, självständigt och med andra.

Kreativitet

Kreativitet är den drivande kraften bakom innovation, något vi på NTI Gymnasiet verkligen brinner för. Det handlar om att se på saker ur ett annat perspektiv, utan begränsningar av regler och skrivna eller oskrivna normer. På NTI får våra elever lära sig olika sätt att utveckla och träna sin kreativitet genom att tänka annorlunda och i nya banor.

Ansvarstagande

Att vara ansvarstagande är ofta självklart – det gäller kunna ta ansvar för sina handlingar, vara pålitlig men även att dela med sig, respektera och hjälpa andra. Vi lär våra elever att ta ansvar för sina studier, för sig själva och de arbeten de ska utföra ensamt och i grupp.

Interaktion

Vi vet att samarbete, öppenhet och förmåga att kommunicera är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb och lyckas i livet. För att kunna skapa nytt eller lösa problem tillsammans räcker det inte med att ha stora idéer – man måste kunna förmedla dem till andra. Vi tränar våra elever i att kommunicera och interagera genom olika metoder under hela skoltiden.