Teknik-
programmet

Med Teknikprogrammet får du en modern teknisk utbildning och spetskompetens inom IT! Kanske funderar du på naturvetenskap men ser en framtid inom ett tekniskt yrke. Eterfrågan på ingenjörer har aldrig varit större!

Här får du med dig kunskaper inom datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling och dator- och kommunikationsteknik förutom en spets inom matematik som du kan läsa upp till nivå 5. 

Utbildningen uppmuntrar dig till att hitta nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar. Du kommer att få lära dig allt ifrån dåtidens teknik till hur vår tids teknik kommer att påverka framtiden. Vi gör allt för att du ska vara väl förberedd för högskolestudier inom främst teknik och naturvetenskap, men även inom informations- och medieteknik.

Alla elever läser samma utbildning under årskurs 1. Inför årskurs 2 väljer du sedan en av två programfördjupningar:

Fördjupning: Civilingenjör

Detta är fördjupningen för dig som vill läsa vidare på exempelvis Umeå Universitet efter gymnasiet. Du läser mycket matematik och teknikinriktade kurser för att du ska tillgodogöra dig en teknisk högskolebehörighet inför dina fortsatta studier. Förutom en modern teknisk utbildning får du under din tid hos oss även IT-kompetens genom programmering och webbutveckling. Möjliga framtida yrken är till exempel civilingenjör, mjukvaru-utvecklare, fysiker m.m.

Fördjupning: Programmering

För dig som verkligen vill lära dig programmera. Hos oss får du lära känna många olika språk redan tidigt under din utbildning. Vi inriktar oss mot webb (både frontend och backend) såväl som vanlig objektorienterad programmering (huvudspråket är här Java). Inom de olika kurserna samarbetar vi med målet att hela tiden skapa anknytning till området webbutveckling samt göra dig förberedd för en framtid som programmerare.

Möjliga framtida yrken för dig kan till exempel vara Civilingenjör, Utvecklare, Teknisk chef, Fysiker m.m. Det finns nästan inga gränser.

Vad gör du i framtiden?

Teknikprogrammet är det självklara valet om du vill bli ingenjör, eller programmerare/utvecklare. Du får möjlighet att läsa de kurser i Matematik, Fysik och Kemi du behöver för att bli behörig att söka till både högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. Inom Teknikprogrammet får du en inblick och kunskapsförsprång inom de dator och IT-relaterade kunskapsområden. Hos oss bygger du upp nödvändiga förutsättningar för att klara av fortsatta studier och för att bli attraktiv på den data- och teknikrelaterade arbetsmarknaden.