Behörighet när du söker till gymnasiet

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i totalt 12 ämnen. Förutom godkänt i svenska, engelska och matematik krävs det ytterligare godkänt i nio ämnen. För teknikprogrammet ska tre av de nio vara biologi, fysik och kemi.

Behörighet efter din gymnasieutbildning

Programmet ger dig behörighet till högskola. Under tre år får du de kunskaper som krävs för att söka vidare till arbete eller utbildning inom systemvetenskap, programmering eller läsa till civilingenjör.