Tekniskt
fjärde år

T4 Utbildning för morgondagens utvecklare! (ANMÄLAN SKER DIREKT VIA LÄNKEN NEDAN)

Vi är extra stolta att kunna erbjuda en 1-årig utbildning med yrkesutgångar inom Mjukvarudesign och Infrastruktur. Vi startade 2015 med Mjukvarudesignspåret och utökar T4 med ytterligare ett spår hösten 2017; Infrastruktur.

T4 är ett fjärde år på teknikprogrammet. Det är en påbyggnadsutbildning som ger en gymnasieingenjörsexamen, något som ökar chanserna att snabbare komma ut i arbetslivet. Kunskaperna är också användbara vid vidare utbildning på universitet eller högskola. Du erbjuds nu en unik möjlighet att redan efter ett år få en efterfrågad yrkestitel som ger dig rätt kompetens som ligger i linje med framtidens behov!

Du får möjlighet att jobba med spännande interna och externa produktioner in-house eller på plats hos några av våra samarbetspartners. Du kommer att jobba i team med andra som delar samma intresse och får vara med i hela utvecklingskedjan från systemdesign till programmering, testning och produktionssättning. Utbildningen varvar inslag från både mjukvarudesign och infrastruktur och du kommer att ges tillfälle att fördjupa dig inom ett fält utifrån ditt specifika intresseområde.

Mjukvarudesign

Med utbildningen får du fördjupade kunskaper om hur datorer fungerar och är uppbyggda. Du får möjlighet att förkovra dig i framtidens språk som du kan använda för att bland annat skapa spel, skapa och utveckla appar och datorprogram. Funktionalitet, grafisk design och bildhantering är andra områden inom webbutveckling som du kommer i kontakt med under ditt år. Genomgående under året kommer du att lära dig mer om ingenjörsmässiga arbetsmetoder, som är vanligt förekommande inom IT-branschen.

Infrastruktur

Med utbildningen får du fördjupade kunskaper kring utveckling av it-projekt samt utveckling, underhåll och drift av it-system. Genomgående under året kommer du att lära dig mer om ingenjörsmässiga arbetsmetoder, som är vanligt förekommande inom IT-branschen.

Samarbete med näringslivet – APL (arbetsplatsförlagt lärande)

NTI-gymnasiet samverkar med flera ledande aktörer inom IT-branschen i Umeå kring det fjärde året. För att du ska få fördjupade kunskaper om och utveckla ingenjörsmässiga färdigheter kommer en stor del av vårterminen ägnas till praktiskt lärande på ett av våra företagspartners. Några av våra samarbetspartners idag: Dohi Sweden, Codemill, T3 och Zordix. Till hösten 2017 breddas nätverket då vi lyfter in Infrastruktur som yrkesutgång.

Mål med utbildningen

”Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter, vilket innebär att definiera och analysera problem, utarbeta lösningar, utveckla, konstruera och producera produkter och tjänster samt reflektera över arbetsprocessen.”(Ur Redovisning av regeringsuppdrag Dnr 2013:740)

Inslag i utbildningen på NTI Gymnasiet Umeå

Utbildningen ska ge fördjupade kunskaper om och färdigheter i utveckling av IT-projekt och fördjupa elevernas förståelse av informationsteknikens roll i ett hållbart samhället. Du kommer att utforma, utveckla och driva IT-projekt, lära dig mer om hur du framställer dokumentation och du kommer att lära dig mer om metoder och system för uppföljning och kvalitetsstyrning.

Kurser kopplade till utbildningen (900 poäng)

Gymnasieingenjören i praktiken (projektledning, etik och moral, juridik, ekonomi, lagar och säkerhet mm)

Mjukvarudesign

Webbteknik (fördjupning inom webbutveckling/webbserverprogrammering)

Mobila applikationer

Teknisk specialisering

Programmering och teknisk vetenskap

Examensarbete

* Utbudet av kurser kan komma att anpassas utifrån sökandes intressen och val av fördjupning.

Mål med Examensarbetet

Examensarbetet ska visa att du är förberedd för ett yrke inom IT-mjukvarudesign/infrastruktur. Det ska pröva dina förmågor att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom området. Arbetet ska visa att du kan formulera en frågeställning samt planera, genomföra och utvärdera ett arbete inom området och reflektera kring arbetsprocessen.

Studiebidrag och andra praktiska frågor

Du kan söka utökat studiebidrag och inackorderingstillägg hos CSN.  Under din studietid får du tillgång till egen bärbar dator. Lunch äter du på någon av våra restauranger som skolan samarbetar med. Du har tillgång till elevhälsan och övrig service precis som våra övriga gymnasieungdomar. Du får givetvis besöka oss när du vill. Slå oss en signal 090-105540 eller maila vår syv på christina.siddique@umea.nti.se

Ansökan

ANMÄL DIG HÄR för antagning till hösten 2017
Som sökande kompletterar du din intresseanmälan med gymnasieexamen senast 17 juni som skickas till:

NTI-Gymnasiet
Att: Sarah Stridfeldt
Rådhusesplanaden 2c
903 28 Umeå

Ett förhandsbesked lämnas den 18 juni om du är antagen till utbildningen eller inte.

Snabba argument

  • Hög efterfrågan på utvecklare i regionen
  • Fokus på spetskompetenser som krävs i framtiden
  • Minst 40% praktisk erfarenhet

Läs mer om utbildningen, här (Skolverket)

Gymnasieingenjören är tillbaka! Lyssna på bland annat skolans rektor Sarah Stridfeldt berätta mer om T4 i Sveriges Radio, P4 (2017-02-17)