Efter avslutad utbildning erhåller du titeln Gymnasieingenjör och kan söka jobb som t ex junior utvecklare/drifttekniker