Poängplan

I fliken programinnehåll kan du se vilka fokusområden som är aktuella inom varje projekt.

Mjukvarudesign Infrastruktur
Examensarbete Examensarbete
Gymnasieingenjören i praktiken Gymnasieingenjören i praktiken
Teknik, Specialisering Teknik, Specialisering
Mjukvarudesign Informationsteknisk arkitektur
Datalagring Nätverks- och kommunikationstjänster
Gränssnittsdesign Datorkommunikation och informationssäkerhet
Webbserverprogrammering 2
Mobila applikationer