Program-
struktur

 

Team 1, Utvecklare Team 2, Utvecklare Team 3, Drift
Uppstart

5 veckor

Projektprocesser

Utvecklingsmetoder

Verktyg

Projektprocesser

Utvecklingsmetoder

Verktyg

Projektprocesser

Nätverksteknik

Verktyg

Projekt 1

5 veckor

Webbapplikation
Frontend (HTML, CSS, JS)Ramverk
User Experience
Webbapplikation
Backend (PHP)Ramverk
Databas
Virtualisering

Webbserver

Praktik (APL)

6 veckor

Projekt 2

5 veckor

Webbapplikation
Backend (PHP)Ramverk
Databas
Webbapplikation
Frontend (HTML, CSS, JS)Ramverk
User Experience
Configuration Management

Lastbalansering

 

Team 1, Utvecklare Team 2, Utvecklare Team 3, Drift
Projekt 3

5 veckor

Mobilapplikation
Frontend (Android/IOS) 
Mobilapplikation
BackendAPI
Säkerhet
Projekt 4

5 veckor

Mobilapplikation
Backend API
Mobilapplikation
Frontend (Android/IOS)
Containers
Examensarbete (Praktik/APL) 10 veckor