.
NTI Gymnasiet
Meny

Vår skola

NTI Gymnasiet Umeå startade 2008 och är idag det självklara valet för elever som är intresserade av våra program inom TE, ES, HA och EE/IT. Att vi har engagerade och kompetenta lärare och har lokaler i hjärtat av Umeå bidrar till att eleverna ger oss den högsta rekommendationsgraden.

Värdegrund

Vi värnar allas trygghet och arbetar aktivt med att främja en god lärandemiljö för alla våra elever. Eleverna ger oss höga betyg gällande trygghet och trivsel!

Pedagogisk modell

För att alla elever ska nå utbildningens mål har vi skapat förutsättningar för lärarna att arbeta med formativa bedömningsprocesser i form av längre lektionspass. Forskning och beprövad erfarenhet visar att elever når längre i sitt lärande i en lärmiljö som är variationsrik, ger utrymme för erfarenhetsutbyte och kvalitativ återkoppling. Därför är alla våra lektionspass 3h inkl rast om 20 minuter. All utbildning ska vila på vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. För att säkerställa detta arbetar vi aktivt med kollegialt lärande, auskulterar, gör observationer och håller oss uppdaterade om framgångsrika pedagogiska modeller och arbetssätt. Vårt främsta verktyg – och det vi ser ger bäst effekt på elevernas lärande och utveckling  -är kontinuerlig anpassning av undervisningen: En undervisning som är verklighetsbaserat där eleverna är delaktiga och medskapare av sin egen progression.

Elevhälsan

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta proaktivt med hälsofrämjande och förebyggande insatser samt vara ett stöd för elever och personal. Det kan handla om både kort-och långsiktigt stöd, punktinsatser, kartläggningar och utredningar av olika slag samt kontakter med bland annat socialtjänsten, polisen, ungdomsmottagning och BUP

Teknik

Vi ska leverera Sveriges bästa IT-relaterade utbildning. IT sprängs in i all undervisning inom samtliga program på olika sätt under gymnasietiden. Vi tror på ny teknik som pedagogiskt verktyg. Alla våra elever får låna laptop under sin utbildning och merparten av alla läromedel är digitala och interaktiva. För våra elever innebär detta uppdaterat och aktuellt studiematerial som ger en digital trygghet, vilket idag efterfrågas på de flesta arbetsplatser.

Trivselskapande aktiviteter

Skolans elever och personal arrangerar årligen aktiviteter som stärker vår gemenskap och skapar en lustfylld lärmiljö. Stor elevdelaktighet i form av stormöten två gånger per år skapar en öppen och direkt kommunikation mellan elever och personal och mellan elev-elev. Vi har ett aktivt Elevråd som träffas regelbundet.

Intresserad?

Är du nyfiken på oss så hör gärna av dig till vår studievägledare christina.siddique@umea.nti.se så kan vi ordna ett besök för dig. Du är också hjärtligt välkommen till något av våra öppna hus. Vill du att vi kontaktar dig? Om ja, skriv i formuläret här, så hör vi av oss!

 

 

Dela detta inlägget:
Kontakt

090 – 10 55 40

Rådhusesplanaden 2 C
903 28 Umeå

christina.siddique@umea.nti.se

 

Sjukanmälan sker via Schoolsoft

Länk till Schoolsoft

Fungerar inte länken går det bra att ringa in en sjukanmälan till 090-105540

Öppet hus och vårutställning

22 november 2016 och 24 januari 2017

Drop in från kl. 17.30

Information kl. 18.00 och mingel från 18.30

Vårutställning 12 april kl. 17.00-19.00

.