Att ansöka till NTI Helix

Du kan ansöka till NTI Helix, tidigare Helixgymnasiets, i ditt gymnasieval direkt via elevantagningens hemsida. Du kan också ta hjälp av studie- och yrkesvägledaren på din skola.
 
NTI Helix utbildningar är kostnadsfria och har riksintag, det innebär att utbildningen är öppen för alla elever att söka. Din hemkommun kan inte neka dig att gå på NTI Helix under förutsättning att du är behörig och antas till utbildningen. Du har rätt till busskort under förutsättning att du uppfyller kraven på avstånd till skolan (minst sex km).
 

Viktiga datum inför gymnasievalet 2020


Gymnasievalet i Dalarna öppnar den 20 januari 2020. Den 14 februari är sista ansökningsdag för val till program i gymnasieskolan, webben stänger 16.00. Sista datum för omval brukar ligga i mitten av maj, vi skriver ut datumet så snart det är fastställt.

Det är viktigt att valen prioriteras i önskad ordning. Har du funderingar eller frågor går det bra att kontakta Helixgymnasiets SYV Erik Lindberg på 0243-79 56 49 eller e-post martin.olsson@helixgymnasiet.se.