Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Anna-Lena som är rektor på NTI Gymnasiet Borlänge.

Anna-Lena Björklund, rektor
E-post: anna-lena.bjorklund@ntig.se
Telefon: 0243-795645