Arbete i projektform har varit en stor del av verksamheten sedan starten av Helixgymnasiet som vi hette tidigare. Det är en arbetsform där du och dina kompisar arbetar ämnesintegrerat (flera olika ämnen och kurser ingår). Ofta arbetar ni i grupp, även om du alltid betygsätts individuellt. Projekten kan antingen vara några dagar eller sträcka sig över en längre tid. Även om vi har en utarbetad plan över projekten under dina tre år så kan du som elev vara med och påverka mycket. Nedan ser du exempel på några av de projekt som du kommer att arbeta i.

FOKUS FRAMTID
Det kanske känns långt fram nu, men efter tre år hos oss är det dags för dig att göra något annat. Oavsett om det är att driva ett eget företag så är det viktigt att du har kunskap om olika alternativ. Under dina tre år hos oss orienteras du inom dessa områden. Några dagar varje läsår vigs dessutom helt åt detta.

RESPEKTDAGARNA
Alla människor har rätt att bemötas med respekt. Det gäller för dig som elev så väl i skolan som utanför. Varje läsår har vi några dagar då vi fokuserar extra mycket på värdegrundsfrågor. Vi arbetar då med diskrimineringsgrunderna, tar fram klassrepresentanter till Friendsgruppen och har externa föreläsare inom olika teman.