Läs om vår hantering av Covid-19.


MER OM NTI HELIX

VÅRA GRUPPER OCH FÖRENINGAR

Skolan är din arbetsplats och därför är det viktigt att du som elev känner att du kan vara med och påverka skolmiljön. På skolan har vi flera olika råd som du kan engagera dig i. Förutom möjligheten till inflytande lär du dig att argumentera för din sak, lyssna på andra och att samarbeta. Vi uppmuntrar dig att ta chansen till att påverka skolan!
 
ELEVRÅD
Skolans elevråd som har representanter från alla årskurser engagerar sig i allt från elevdemokrati, skolmat och arbetsmiljö till anordnandet av olika aktiviteter. Elevrådet har möte ca en gång i månaden, efter mötena träffar de skolans ledning för att diskutera det som har tagits upp.
 
ELEVAMBASSADÖRERNA
Det är Helix elevambassadörer som du träffar på gymnasiemässor och Öppna Hus. De berättar om hur det är att vara elev på skolan.
 
FRIENDGRUPPEN
Friendsgruppen består av kamratstödjare från varje klass och några representanter från lärarlaget. Gruppen ska se till att alla trivs på skolan och ordnar varje termin olika aktiviteter och trivselkvällar. År 2009 utsågs Helixgymnasiet till bästa gymnasieskola av stiftelsen Friends.
 
HELIX SKOL IF
Helix Skol IF är skolans idrottsförening. Föreningen anordnar många olika idrottsaktiviteter och samordnar lag så att skolan representeras vid olika tävlingar.
 
IT-RÅDET
IT-rådet utvecklar tillsammans med skolans IT-ansvarig och skolledning IT-miljön på skolan. Rådet anordnar även LAN för skolans elever och gäster.
 
MAT- OCH MILJÖRÅDET
enom att gå med i skolans mat- och miljöråd får du möjlighet att påverka skolmaten och skolans inre miljö.
 

PROJEKT

Arbete i projektform har varit en stor del av verksamheten sedan starten av Helixgymnasiet. Det är en arbetsform där du och dina kompisar arbetar ämnesintegrerat (flera olika ämnen och kurser ingår). Ofta arbetar ni i grupp, även om du alltid betygsätts individuellt. Projekten kan antingen vara några dagar eller sträcka sig över en längre tid. Även om vi har en utarbetad plan över projekten under dina tre år så kan du som elev vara med och påverka mycket. Nedan ser du exempel på några av de projekt som du kommer att arbeta i.
 

CAMP HELIX
Under din första vecka hos oss är du under några dagar ute på Camp Helix. Du lär då känna dina klasskamrater, lärare, skolans kamratstödjare och de andra eleverna i årskurs ett. Redan här börjar du arbeta tillsammans med dina klasskamrater i ditt första projekt. Gruppvis börjar ni på skolan med projektplanering och förberedelser, utförande och avslut sker därefter under Camp Helix.
 

FOKUS FRAMTID
Det kanske känns långt fram nu, men efter tre år hos oss är det dags för dig att göra något annat. Oavsett om det är att driva ett eget företag så är det viktigt att du har kunskap om olika alternativ. Under dina tre år hos oss orienteras du inom dessa områden. Några dagar varje läsår vigs dessutom helt åt detta.

RESPEKTDAGARNA
Alla människor har rätt att bemötas med respekt. Det gäller för dig som elev så väl i skolan som utanför. Varje läsår har vi några dagar då vi fokuserar extra mycket på värdegrundsfrågor. Vi arbetar då med diskrimineringsgrunderna, tar fram klassrepresentanter till Friendsgruppen och har externa föreläsare inom olika teman.
 

ENTREPRENÖRSKAP

Nyfikenhet, kreativitet, hängivenhet, positivitet och envishet är några egenskaper som vi vill locka fram hos dig. Vi tror att vi kan göra det genom att arbeta mycket med entreprenörskap. Entreprenörskap handlar om så mycket mer än företagande. Det handlar om att kunna se möjligheter och att kunna ta fram sina resurser för att ta till vara på dessa möjligheter. Det handlar om att våga drömma och att våga satsa på drömmarna. Du lär dig att se möjligheter i stället för problem. Det är en färdighet som du kommer ha nytta av oavsett vad du väljer att göra i framtiden. På alla program läser du obligatoriskt en kurs inom entreprenörskap. Därefter kan du välja att fördjupa dig inom ämnet genom antingen ett UF-företag eller socialt entreprenörskap genom ett projekt.
 

UNG FÖRETAGSAMHET, UF
UF är ett projekt som går ut på att du under din gymnasietid får möjlighet att starta, driva och utveckla ett företag. På Helix gör du det inom en fördjupningskurs av entreprenörskap. Genom UF får du möjlighet att knyta kontakter med näringslivet och olika företagare. Du kan också vara med och tävla med ditt företag i olika regionala och nationella tävlingar. Att driva ett UF-företag är mycket lärorikt, utvecklande och det stärker dig som entreprenör.
 

SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP
Ett annat sätt att fördjupa sig inom entreprenörskap är när socialt samhällsengagemang står i fokus. Entreprenörskapet ska då vara en väg till ett mer hållbart samhälle, ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Du kan rikta projektet mot det lokala samhället eller om du är mer intresserad av globala och internationella frågor kan du rikta det mot utlandet. Även ett UF-företag kan drivas mot välgörande ändamål.