Vid NTI Helix i Borlänge har samtliga elever haft APL trots pågående pandemi. Våra elever har haft digital APL med flera företag utomlands.  -Vi har klarat utmaningen bra under läsåret 20/21 tack vare hårt arbete och kreativt lösningsfokus hos vår APL-samordnare säger rektor Anna-Lena Björklund.

 

Vad är APL?

Arbetsplatsförlagt lärande avser praktik i den nya gymnasieförordningen och berör elever som påbörjat sin gymnasieutbildning efter 1 juli 2011. APL är obligatoriskt på alla yrkesprogram och kan även förekomma på högskoleförberedande program om skolan beslutat det. 

 

APL för IT-programmet vid NTI Helix

Går du vårt IT-program så kommer du under din utbildningstid ha 15 veckors praktik. Dessa veckor är fördelade över de tre åren du läser vid skolan. Praktiken genomförs hos lokala företag som skolan har i sitt nätverk. Under din praktikperiod får du praktiskt tillämpa det du lärt dig i skolan, utveckla nya kunskaper samt få arbetslivserfarenhet från branschen.

 

APL utomlands

Våra elever på IT-programmet har möjlighet att göra sin APL utomlands. Vi samarbetar med Erasmus + och har möjlighet att placera eleverna i till exempel Irland och Tyskland. Eleverna eskorteras av en lärare på dit och hemresa. Under de veckorna eleverna är utomlands har eleverna praktik på ett IT företag och får samtidigt internationell erfarenhet.

 

Digital APL 

Under läsåret 20/21 startade vi ett nytt projekt: Digital APL. När eleverna inte kunde resa på grund av pandemin, kunde de ändå ha sin APL i företag utomlands på distans. Eleverna har under sin praktik stått i direktkontakt med företagen. NTI Helix samarbetade med ett IT företag i Sydafrika och tre IT företag i Irland. Det är inte bara en bra språkträning utan också en bra erfarenhet att samarbeta med andra länder och lära sig mer om deras kultur.

Den digitala APLen har gett våra elever erfarenhet av projektarbete, internationellt samarbete, erfarenhet av globala företagsstrukturer och  engelska som arbetsspråk.

Se gärna vår film där våra elever berättar om sin digitala APL.