Estetiska programmet på NTI Helix har inriktningen Estetik och media och fördjupningen Motion Graphics. Utbildningen fokuserar på design och digitalt skapande. 

I årskurs ett får eleverna grundläggande kunskaper i både programvaror från Adobes programpaket såsom Photoshop, Illustrator och Indesign samt en bred teoretisk grund för att utveckla de förmågor som krävs för att bli en god designer och formgivare. 

Teorin som eleverna lär sig  kan tillämpas på alla former av bildskapande, analogt så väl som digitalt. De studerar bland annat färg- och formlära, bildkomposition, layout och designprinciper. Att gestalta och uttrycka känslor samt förmedla budskap genom att göra medvetna val är någonting eleverna lär sig då de jobbar i praktiska designprojekt. Det kan röra sig om att skapa affischer, annonser, böcker, logotyper, reklamkampanjer, fotografiska bilder, digital retusch, CGI, concept art såsom karaktärer, rekvisita eller spelvärldar i 2D- och 3D. Sändare, budskap och målgrupp är viktiga aspekter att ta hänsyn till i all kommunikation därför jobbar eleverna ofta utifrån givna ramar för att efterlikna skarpa projekt. 

 Eleverna har möjlighet att vara delaktiga i sin egen utveckling på så sätt att de kan själva styra innehållet efter eget intresse. I årskurs 3 kan de i t.ex Medieproduktion 2 själva avgöra vad man vill fokusera på. Är det t.ex spel eller är det design och formgivning eller något helt annat så som Podcasts eller filmskapande. Här finns mycket goda möjligheter att utvecklas och förberedas för framtida studier i den kreativa branschen.