Under några dagar den senaste två veckorna har NTI Helix Teknik och Design elever i årskurs 2 tillsammans med några elever från Teknikprogrammet och Digitaldesignprogrammet år 3 jobbat intensivt med ett robotbyggarprojekt på skolan.

Projektet har pågått samtidigt vid NTI Gymnasiets region norr – NTI Vetenskapsgymnasiet i Gävle, NTI Gymnasiet Sundsvall, NTI Gymnasiet Umeå samt NTI Gymnasiet Luleå. 

Robot wars = engagerade elever och lustfyllt lärande

Eleverna har tillsammans planerat och genomfört projektet som både handlar om funktion och design. Eleverna fick i uppdrag att bygga robotar som ska klara 3 olika grenar

  • Design – 8 bit inspirerat
  • Hinderbana, roboten ska klara av att ta sig fram med hjälp av sina sensorer
  • Robot Wars 1 mot 1

Rektor Anna-Lena Björklund ser detta som en möjlighet för eleverna att skapa något roligt, lustfyllt, inspirerande och motiverande (Makerglädje och kultur) med tillhörighet för både eleverna som deltar och även de som tittar på.

Skolans robotar kommer under vecka 12 transporteras till Sundsvall där robotarna inom NTI Gymnasiets team norr kommer att tävla mot varandra i Spegelsalen. Tanken är att tävlingarna spelas in så att fler ska få se eleverna otroliga arbete. Robotarna kommer bedömas av en jury som består av branschfolk och rektorer. Naturligtvis håller vi tummarna för att det kommer att gå riktigt bra för NTI Helixs robotar i Sundsvall. Eleverna kan detta år inte vara med på plats på grund av den pågående pandemin.

Vid NTI Helix finns modern teknologi

För att utbilda mot framtiden finns det tillgång till modern teknik. Förutom klassiska labbsalar har vi makerspace, VR, e-sport och mycket mer.

Makerkultur

Vid NTI Helix finns ett Makerspace som är en kreativ zon för eleverna att testa och utveckla sina idéer samt prova på olika tekniska utrustningar. Flera av skolans elever är engagerade i makerspace och börjar smått träffas i en makerklubb. 

Rektor Anna-Lena Björklund hoppas att projektet är starten på Makerspacekultur på riktigt i skolan med ett stort engagemang av en ännu större grupp elever. Sådana här projekt kan inspirera eleverna i olika riktningar till framtida arbete inom robotics, A.I. eller game development. Det viktigaste är dock att eleverna lär sig lösa problem tillsammans och planera och genomföra, samt felsöka och lösa igen. Detta har skapat ett stort engagemang hos eleverna som även stannat kvar efter skoltid för att lösa problem samt fortsätta i projektet.

Positivt arbetsätt

Det bästa med det här projektet har varit att eleverna i åk 2 har fått arbeta tillsammans med en uppgift de faktiskt inte har kunnat vara säkra på att klara av. De har fått använda alla möjliga resurser för att lösa uppgiften under en ytterst pressad tidsram där uppgiften många gånger har känts överväldigande. Flera av eleverna har fått kliva fram och visa på stora ledaregenskaper vilket är någonting som verkligen är önskvärt i framtidens industri säger  Mattias Åström skolans lärare i teknikämnen och ansvarig för Makerspace. Även Patrik Hillerström som bland annat undervisar på Digitaldesignprogrammet och även har lett detta projekt anser att detta är en perfekt uppgift där alla samlade kunskaper får en chans att testas. Då eleverna får samarbeta för att ta fram, skapa och slutföra en produkt, där bara dem själva sätter gränserna. Ett testprojekt som detta, är en utmärkt fingervisning på vad som faktiskt sker i arbetslivet efter skolan. Att prövas i ett helt projektled som detta har bara varit positivt.

Samtliga elever som deltog vid projektet har fått utvärdera upplägg och innehåll och återkopplingen är övervägande positiv. De flesta eleverna vill  jobba i liknande projekt igen och upplever att de lärt sig mycket. Grupparbete för att nå ett mål, praktisera tidigare kunskaper och få nya erfarenheter i 3-d modellering och programmering är saker eleverna lyfter som positiva.