Vanliga fårgor om NTI Helix

 

Har Helixgymnasiet bytt namn?

Ja vi har bytt namn. Vi hette tidigare Helixgymnasiet, men heter nu NTI Gymnasiet Helix. Vi erbjuder samma program och utbildningar som vanligt.

Var ligger skolan?

Skolan finns på Jussi Björlings torg 1.

Här kan du gå en 3D-tur i skolans lokaler.

Vad får jag låna för dator?

Under din utbildningstid hos oss får du tillgång till en egen lånedator. I undervisningen ingår det moment där du får lära dig att använda datorn på bästa sätt för skolarbetet inom ditt program.

Hur många elever går på skolan?

Det går ca 230 elever på skolan.

Hur många elever går det på de olika programmen?

Vi erbjuder 30 platser på våra teoretiska och yrkesförberedande program.

Vilka språk erbjuder skolan?

På Ekonomiprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet är det obligatoriskt med moderna språk. På de andra programmen finns det som ett möjligt tillval.

Kom ihåg att det är bra att kunna språk och att det kan ge extra meritpoäng till vidare studier! Skolan erbjuder moderna språkkurser inom japanskafranskaspanskatyska och vid behov modersmål.

Får jag busskort av skolan?

Alla som har 6 km eller längre till skolan (och inte har inackorderingsbidrag) har rätt till busskort och ibland även tågkort.

Har skolan en matsal?

Skolan har ingen egen matsal, utan man äter på en restaurang i närheten av skolan. Varje dag har du flera olika rätter att välja mellan!

Var har jag idrott?

Eleverna har idrott i moderna gym-lokaler på Må bättre vid Sveatorget, endast två minuter från skolan.

Erbjuder skolan läxhjälp?

På skolan erbjuder man studiestugor inom matematik, språk och de flesta övriga ämnen  en dag i veckan i direkt anslutning till skoldagens slut. Naturligtvis finns våra lärare där och hjälper dig.

Varför ska jag välja NTI Helix?

Nyfikenhet, kreativitet, hängivenhet, positivitet och envishet är några egenskaper som vi vill locka fram hos dig.

Skolan är din arbetsplats och därför är det viktigt att du som elev känner att du kan vara med och påverka skolmiljön. På skolan har vi därför flera olika råd som du kan engagera dig i! Förutom möjligheten till inflytande lär du dig att argumentera för din sak, lyssna på andra och att samarbeta. Vi uppmuntrar dig att ta chansen till att påverka skolan!

Är NTI Helix en friskola?

NTI Helix är en fristående skola som ägs av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Totalt driver AcadeMedia drygt 140 gymnasieskolor i Sverige.

Vad är en friskola?

En friskola drivs av en annan ägare än en kommun eller ett landsting. Alla AcadeMedias friskolor är helt kostnadsfria.

Alla har möjlighet att söka till en friskola, oavsett var man är folkbokförd. Ansökan och antagning av elever sker på samma sätt som på en kommunal skola. Friskolan har samma rättigheter och skyldigheter som andra skolor, vilket till exempel innebär att de, bland annat, följer skollagen när det gäller betygssättning.