Om NTI Helix

I janauri 2020 bytte Helixgymasiet i Borlänge namn till NTI Helix. Vi ingår i NTI Gymnasiet och är del av över 20 skolor runt om i landet. Helixgymnasiet grundades 2005 och har sedan dess haft teknikfokuserade utbildningar i Borlänge. På Helix arbetar vi för att du ska bli så aktiv som möjligt i din lärprocess och på vägen mot dina mål. Vi arbetar mycket med formativ bedömning. Det innebär att vi som lärare aktivt tydliggör målet med undervisningen för dig och regelbundet talar om var du befinner dig samt vad du behöver göra för att komma vidare mot målet. Vi arbetar även med kollegialt lärande, det vill säga att vi lärare samarbetar kring planeringen av undervisningen och ger varandra tips och råd för att kunna ge dig som elev så bra undervisning som möjligt. Vi har även studiestugor där våra pedagoger hjälper dig med det du för stunden behöver stöd i.

Jag valde Helix för att det var den skola som hade bäst tankar kring läxor och samlad skoldag.

- ALBIN ANDERSSON | IT-programmet


NTI Helix i siffror

2020 bytte Helixgymnasiet namn till NTI Helix
25 anställda på skolan
2005 grundades Helixgymnasiet
29 gymnasieskolor har NTI runt om i landet

Antal elever på skolan

230