Om NTI Gymnasiet Borlänge

Vi ingår i NTI Gymnasiet och är del av ett trettiotal skolor runt om i landet. Tidigare hette vi Helixgymnasiet. Vår skola grundades 2005 och har sedan dess haft teknikfokuserade utbildningar i Borlänge. Här arbetar vi för att du ska bli så aktiv som möjligt i din lärprocess och på vägen mot dina mål. Vi arbetar mycket med formativ bedömning. Det innebär att vi som lärare aktivt tydliggör målet med undervisningen för dig och regelbundet talar om var du befinner dig samt vad du behöver göra för att komma vidare mot målet. Vi arbetar även med kollegialt lärande, det vill säga att vi lärare samarbetar kring planeringen av undervisningen och ger varandra tips och råd för att kunna ge dig som elev så bra undervisning som möjligt. Vi har även studiestugor där våra pedagoger hjälper dig med det du för stunden behöver stöd i.

Jag valde NTI för att det var den skola som hade bäst tankar kring läxor och samlad skoldag.

- ALBIN ANDERSSON | IT-programmet


NTI Borlänge i siffror

25 anställda på skolan
2005 grundades vår skola, då hette vi Helixgymnasiet
29 gymnasieskolor har NTI runt om i landet

Antal elever på skolan

200