Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Magnus som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Beatrice.

Magnus Jangerud, rektor
E-post: magnus.jangerud@ntig.se
Telefon: 016 – 10 81 44

Beatrice Österberg, studie- och yrkesvägledare
E-post: beatrice.osterberg@ntig.se
Telefon: 016 – 10 81 40