Behöver du hjälp att söka till oss, tveka inte att kontakta mig, Magnus som är rektor på skolan eller vår Studie- och yrkesvägledare Beatrice.

Kontakt till Magnus: magnus.jangerud@ntig.se, 016 – 10 81 44

Magnus Jangerud

Kontakt till Beatrice: beatrice.osterberg@ntig.se, 016 – 10 81 40