Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Magnus som är rektor på skolan.

Magnus Jangerud, rektor
E-post: magnus.jangerud@ntig.se
Telefon: 070-876 27 15