Kontakta NTI Gymnasiet Eskilstuna

Kontakt

Telefon: 016 – 10 81 40
E-post: eskilstuna@ntig.se

Sjukanmälan

Föranmäld frånvaro anmäls i SchoolSoft eller via telefonsamtal till mentor. För mer information se Skolinformation på SchoolSoft.

Personal

BITRÄDANDE REKTOR, APL-ANSVARIG, SPECIALPEDAGOG

Carina Gerebo

Tel: 016 - 10 81 41 carina.gerebo@ntig.se