Fjärrundervisningen fortsätter och både elever och lärare löser utmaningarna med att inte få träffas fysiskt med bravur! I kursen Nätverksteknologier fick eleverna en uppgift, där de i mindre grupper skulle bygga upp ett simulerat företagsnätverk. De kravspecifikationer som skulle uppfyllas var; snabba uppkopplingar, hög tillgänglighet och säkra anslutningar mellan siter med hjälp av VPN. På bilden syns hur två av eleverna har löst uppgiften.