Lektionerna är igång sedan drygt en timme och trots en snabb omställning till 100% fjärrundervisning från igår till idag så är läget på skolan lugnt och under kontroll. Visst finns det några saker kvar att lösa och information kommer uppdateras löpande på SchoolSofts nyhetssida. Det faktum att Google Classroom och Meet flyter på och lektionerna går enligt schema från första start bådar gott inför framtiden, då ingen av oss vet hur länge detta behöver fortgå.

(bild från morgonens lektion i Medieproduktion 1)