Måndagen den 17 augusti börjar läsåret 20/21 med upprop kl 08:30 för årskurs 1. De avslutar skoldagen ca 14:30 

Samtliga elever i åk 2 och 3 har siskolstart, tisdag 18 aug kl 08:30 och avslutar dagen ca 15:30 

Schemat för hela uppstartsveckan kommer från måndag 17 aug finnas tillgängligt på SchoolSoft. Därefter gäller ordinarie schema.

 

Med anledning av myndigheternas rekommendationer inför skolstart 

Vi kommer utifrån myndigheternas rekommendationer att anpassa skolan och elevernas studier på olika sätt för att minska risken för spridning av Covid-19, vilket bland annat sker genom: 

  • Delvis fjärrundervisning (detaljer meddelas i samband med skolstart) 
  • Anpassning av lokalerna genom ändrad möblering 
  • Tydlig information till elever vid skolstart om att visa hänsyn genom att hålla avstånd och löpande om betydelsen av handhygien etc. 

Vi kommer även att ge elever som är hemma med symptom möjlighet att följa med på lektionerna via delvis fjärrundervisning, tex genom att delta vid genomgångar och för fortsatt lärprocess genom chatt i Google Classroom eller via skolans Discord. Detta för att eleverna inte ska hamna efter i sitt lärande. 

 

Har du frågor? kontakta gärna mig, rektor Magnus Jangerud! 

Telefon: 016-10 81 44