Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Camilla som är tillförordnad rektor på skolan.

Camilla Rosén, Tf. rektor
E-post: camillakristina.rosen@ntig.se
Telefon: 0700 20 62 67