Behöver du hjälp att söka till oss, tveka inte att kontakta mig, Sofia som är rektor på skolan eller vår Studie- och yrkesvägledare Pauline.

Kontakt till Sofia: sofia.stoltz@ntig.se, 076-13 99 132

Sofia Stoltz

Kontakt till Pauline: pauline.rydell@academedia.se