Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Sofia som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Pauline.

Sofia Stoltz, rektor
E-post: sofia.stoltz@ntig.se
Telefon: 076-139 91 32

Pauline Rydell, studie- och yrkesvägledare
E-post: pauline.rydell@academedia.se