Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Anna som är rektor på skolan.

Anna Robertsson, rektor
E-post: anna.robertsson@ntig.se
Telefon: 072-502 24 39