Om NTI Handelsgymnasiet

NTI Handelsgymnasiet Göteborg slår upp sina portar i egen lokal hösten 2022. Tidigare har vi varit en del av NTI Gymnasiet Kronhus. Våra nya, fräscha lokaler ligger precis bredvid NTI Gymnasiet Kronhus och tillsammans på Campus Kronhusgatan blir vi omkring 600 elever.

NTI Handelsgymnasiet Göteborg utbildar framtidens entreprenörer. Vi står för nyfikenhet och en avancerad, verklighetsnära utbildning med behöriga och mycket engagerade lärare. Vi utbildar våra elever i ekonomi, handel och entreprenörskap för den digitala framtiden. I takt med att näthandeln växer och världen blir mer global, förändras marknaden, våra handelsytor och behovet av kommunikation. Vi lägger stort fokus på att förbereda dig så väl som möjligt för en framtid i ständig förändring där det kommer att krävas vassa kunskaper men också digital kompetens, hållbarhetsfokus, kommunikationsförmåga, innovativt tänkande och flexibilitet.

NTI Gymnasiet är Sveriges ledande gymnasieskola inom tech, science och IT. På över 20 platser runt om i landet gör våra elever sig redo för en digital värld i snabb förändring. I höst är kanske du en av oss. Oavsett om du väljer att plugga vidare eller börja arbeta direkt efter examen kommer du att ha nytta av din aktuella kunskap och erfarenhet från att använda den allra senaste tekniken. Du kommer att vara vaken och observant på ny forskning och heta trender. Forma din egen framtid idag, var med och utveckla samhället imorgon.

Vår vision

Skillnaden mellan här och där krymper för varje dag. Samhället är ihopkopplat och uppkopplat. Det är mer digitalt än analogt, mer nätverksberoende än individuellt. Ett sådant här samhälle skapar naturligtvis otroliga möjligheter, men ställer samtidigt lika stora krav.

Med tech, science och IT i fokus gör vi på NTI Gymnasiet dig beredd på framtiden – vad den än må innebära och innefatta. Med tech, science och IT i fokus kan du nämligen göra vad du vill. Hos oss får du alla tankesätt och verktyg för att du ska kunna navigera framtidens möjligheter. Vi utmanar och prövar, så att dina dörrar hålls öppna för vad nu än vill göra.

Världen är oändlig, vi ser till att dina möjligheter också blir det.

RISE - Research Institutes of Sweden

NTI Gymnasiet ingår i ett partnerskap med RISE, ett svenskt och statligt forskningsinstitut. Det behövs utbildningar som förbereder elever på en snabbrörlig arbetsmarknad som vi inte vet så mycket om, därför är vårt partnerskap med RISE oerhört viktigt för utbildning mot den digitala marknaden. Vi kan ge våra elever rätt förutsättningar för att de i framtiden ska kunna aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare som bygger framtidens samhälle.

”Vi vill bidra till att utveckla och stärka skolan och undervisningen, och som innovationspartner bidrar vi med tillämpad forskning. Målet är att skapa en bättre och mer utvecklad verksamhet, samt möjlighet för skolhuvudmän att använda innovationsprocesser mer effektivt i den egna verksamheten.” – Carl Heath, chef för digitalisering och lärande på RISE.

Läs gärna mer om RISE här eller i vårt pressmeddelande.