Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna John som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Jessica.

John Feldhoffer, rektor
E-post: john.feldhoffer@ntig.se
Telefon: 070-910 34 24

Jessica Eriksson, studie- och yrkesvägledare
E-post: jessica.eriksson@academedia.se