Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna John som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Emilia.

John Feldhoffer, rektor
E-post: john.feldhoffer@ntig.se
Telefon: 070-910 34 24

Emilia Björklund, studie- och yrkesvägledare
E-post: emilia.bjorklund@academedia.se
Telefon: 076-111 49 62