Antagningspoäng NTI Handelsgymnasiet 2020 – Vilka betyg krävs för att komma in? 

Undrar du om vad antagningspoängen för NTI handelsgymnasiet ligger på? Vi har samlat årets preliminära antagningspoäng (meritvärden) för NTI Handelsgymnasiets program. 

Tips! På Gymnasiekoll.se finns en meritvärdesräknare. Där kan du se vilket meritvärde du har.

 

Preliminära antagningspoäng 2020 för Ekonomiprogrammet och Handelsprogrammet

NTI Ekonomi hade år 2020 en preliminär medelpoäng på 224.7 Tänk på att medelpoängen är ett medelvärde av de betyg som eleverna som blivit antagna för i år har. 

 

NTI Handel hade år 2020 en preliminär medelpoäng på 193.9. 

 

Meritvärden som krävdes förra året (2019)

År 2019 hade NTI Ekonomi en medelpoäng på 240 och antagningsgränsen låg på 225 poäng. För NTI Handel var medelpoängen 223.8 och inriktningen hade en antagningsgräns på 207.5 poäng.

 

Kom ihåg att meritvärdet kan ändras från år till år beroende på hur många som söker programmet och vad för betyg de har!

 

Dina betyg räknas om till meritvärde

Dina 16 bästa betyg från grundskolan (17 om du läst moderna språk) räknas om till poäng. Poängen läggs ihop och kallas meritvärde. Meritvärdet används för att söka in till gymnasiet. För att vara behörig till ett högskoleförberedande program på gymnasiet skriver Skolverket att du behöver ha minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och nio andra ämnen.

 

För att vara behörig till ett yrkesförberedande program som till exempel Handelsprogrammet behöver du ha minst godkänt betyg i de tre grundämnena och minst fem andra ämnen.