Besöka oss

Vi välkomnar elever, föräldrar och studie-och yrkesvägledare för ett bokat besök på skolan. Elever som önskar prova på något program kan maila till vår SYV susanne.fredriksson@ntig.se

Vi kommer dessutom gärna på besök till er skola och informera om våra program för högstadieklasser. Kontakta våra rektorer Susanne Alkbrand eller Nayef Osman på susanne.alkbrand@ntig.se eller Nayef.osman@ntig.se.

 

Individuella val

Individuella val (200 p) görs under våren i årskurs 1 och under våren i årskurs 2. Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten. På vårt IT-program (El- och energiprogrammet) ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program. Då väljs Svenska 2 och 3 samt Engelska 6.

 

Programfördjupningar

På teknikprogrammet finns tre programfördjupningar (Industrial Finance, Engineering, Software) och på IT-programmet finns två programfördjupningar (Back End, Infrastructure) och på designprogrammet finns en programfördjupning (design & media).

Eleverna väljer sina programfördjupningar under våren i årskurs 1.

 

Studiestöd

På skolan finns ett 90 minuters resurspass där alla lärare finns tillgängliga för stöd och extra hjälp. Vi har också extra stödpass i matematik och svenska som andraspråk. Vi har specialpedagog och speciallärare i matematik och svenska som också erbjuder riktat stöd till elever som behöver.

 

APL

Eleverna på IT-programmet har 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Under vårterminen i årskurs 2 har de sju veckor APL och i årskurs 3 har de 8 veckor. APL syftar till att ge eleverna en yrkesförberedande grund inom IT-teknikeryrken som t.ex. Nätverkstekniker, Datatekniker, Supporttekniker, Säkerhetstekniker och Nätverksadministratör.

 

Elevhälsa

Elevhälsoteamet (EHT) består av skolledning, skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och syv. EHT arbetar med att planera förebyggande och främjande arbete samt gå igenom aktuella ärenden. Skolpsykolog och skolläkare finns också på skolan under ett antal tillfällen per termin.

 

Kontakt mellan skolan och hemmet

En gång per termin kallas elev och målsman till utvecklingssamtal. I årskurs 1 kallas även föräldrar till föräldramöte under höstterminen. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet. Skolan har ett intranät (Schoolsoft) där all information rörande närvaro samt hur det går i kurserna finns. Varje förälder får vid skolstart inloggningsuppgifter till denna plattform så att de kan följa sitt barns skolgång.