Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Susanne som är rektor på skolan.

Susanne Alkbrand, rektor
E-post: susanne.alkbrand@ntig.se
Telefon: 073-399 85 55