Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Anna som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Pauline.

Anna Kohlström, rektor
E-post: anna.kohlstrom@ntig.se

Pauline Rydell, studie- och yrkesvägledare
E-post: pauline.rydell@academedia.se