Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Anna som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Katarina.

Anna Kohlström, rektor
E-post: anna.kohlstrom@ntig.se
Telefon: 070-239 68 13

Katarina Gladun, studie- och yrkesvägledare
E-post: katarinaluisa.komaromi@academedia.se
Telefon: 076-110 90 79