För fjärde året i rad har NTI Gymnasiet Johanneberg nått en examensgrad på 100 procent, vilket går att läsa i vår kvalitetsrapport. Vi är en skola med starka skolanda, goda undervisningskvalitet och engagerade lärare. Under året har vi också sett över våra processer, vilket har inneburit att vi har utvecklat vår VR och Machine learning satsning ytterligare. Rent konkret så har vi färdigställt vårt VR- och Machine learning lab på våning 1.

– Vi har jobbat hårt tillsammans med våra elever och personal för att nå våra mål. Vår skola har en stark värdegrund, en skola för alla där varje elev ges möjlighet att nå sina mål. Detta förutsätter att våra elever jobbar tillsammans och stöttar varandra i sitt skolarbete. Detta yttrar sig i att vi gör många saker tillsammans med elever och personal. Vi har aktiva elevklubbar, hackathons och gemensamma friluftsdagar, säger Erik Isaksson, rektor på NTI Gymnasiet Johanneberg.

Läsåret 18/19 avslutades med att vår elev Kevin Johnson tog hem bronset i Adobe världsmästerskapen till Sverige. I konkurrens med deltagare från 42 länder kämpade Kevin i sann Johannebergsanda under 8 timmar med att lösa en designutmaning. Kevin är ett exempel hur långt en elev kan gå efter tre spännande år på vår skola.