Utspring

Den 5 juni 2019 är det dags för studentavslutning på NTI Johanneberg! På studentdagen kommer studenterna att bjudas på lunch, tal och underhållning på Kajskjul 8, Packhusplatsen. Efter lunchen brukar studenterna mötas av släkt och vänner för att sedan antingen åka med det gemensamma flaket eller ta sig hem på egen hand för att fortsätta firandet hemma. Utspringet för den första klassen på Kajskjul 8 startar kl 14:00. Lunchen på Kajskjul 8 startar kl 11.15 men eleverna brukar träffas tidigare än så för att fotograferas med sin klass.

Flakåkande och studentfest

En trevlig tradition är att eleverna lämnar studentlunchen på ett gemensamt flak. Tyvärr har det inträffat flera tragiska olyckor i samband med flakåkande runt om i landet. Polisen i Göteborg har därför bett oss att informera både elever och föräldrar om de regler och förhållningssätt som finns angående flakåkande samt för alkoholförtäring i stort. Information kan man hitta på: https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Lasta-dra/Studentflak-och-karnevalstag/

Betygsutdelning

Betygen kommer inte att delas ut under studentceremonin. De kommer i stället att delas ut den 12 juni kl 13:00. Då passar vi på att säga hej då ytterligare en gång under lite lugnare former. Man kan naturligtvis komma förbi skolan vid en annan tidpunkt och hämta ut betyget. Eftersom det är en värdehandling kan vi inte skicka hem betygen med post då risken finns att betyget kommer bort i posten.

Andra viktiga datum

  • 10 april nationellt prov Svenska 3
  • 10 maj NTI Awards
  • 4 juni fotbollsturnering

Vi hoppas att vi ses i vimlet den 5 juni på Packhuskajen!
Mentorerna i lag 3 tel: 031-741 21 13 

(Ett mail med denna, och ytterligare information kommer snart skickas ut till elever och vårdnadshavare.)