Inbjudan till föräldramöte

Välkomna till föräldramöte onsdagen den 11 september kl. 18.00. Terminen på NTI Johanneberg är igång och eleverna har funnit sig tillrätta. Vi vill nu ge er föräldrar och vårdnadshavare möjlighet att besöka skolan och träffa skolledning och mentorer samt ta del av information.

På mötet kommer vi att informera om skolan, personalen, betygssystemet, lärplattformen, utvecklingssamtal, eventverksamhet, ledighet och sjukanmälan, spelregler samt reglerna kring CSN-rapportering. Ni kommer givetvis även att få möjlighet att ställa frågor till oss mentorer. Våra rektorer Erik Isakson och Anna Kohlström samt delar av vårt elevhälsoteam kommer också att finnas på plats.

Vi kommer dessutom att informera om SchoolSoft (vårt frånvarosystem) och ni kommer att få inloggningsuppgifter till detta. Vid sjukdom ska sjukanmälan göras av vårdnadshavare varje sjukdag före första lektion. Om er ungdom behöver vara hemma före föräldramötet kan ni ringa administrationen på telefonnummer 031-741 21 00 för att sjukanmäla. Det går också bra att mejla vår administratör catharina.andersson@ntig.se. Om ni inte kan komma på mötet kan ni skicka ett mejl till Catharina och be om inloggningsuppgifter. 

Det kommer att finnas anvisningar i entrén om var varje klass ska samlas. Om det är något ni undrar över är ni välkomna att mejla eller ringa till oss på telefonnummer 031-741 21 11.

Väl mött!

Mentorerna för årskurs 1

klass 1A: Leo Lisinski och Frida Ejervall

klass 1B: Jimmy Lövgren och Espen Huser

klass 1C: Mattias Börjesson och Viktor Blücker Bäckström

klass 1D: Annika Kronberg och Sara Nilsson

klass 1E: Lisa Strand och Göran Hultberg