Hitta till NTI Gymnasiet Johanneberg
Vi finns på Origovägen 4, på Chalmers Campus, Johanneberg. Kliv av vid Chalmers hållplats och håll utkik efter NTI:s flagga på byggnaden ovanför tunneln som spårvagnen kör igenom. Gå genom Chalmersområdet och håll vänster in på Origovägen. När du kommer upp för backen hittar du vår skola där!

Dator
Elever på teknikprogrammet och IT-programmet får låna en PC och du som går designprogrammet får låna en Mac.

Skollunch
Årkurs 1 och 2 äter lunch på restaurang Foxes vid Gibraltargatan. I årskurs 3 får du matkort som gäller på en mängd restauranger runt om i Göteborg.

Antal elever
Det går ca 480 elever på skolan och upp till 32 elever i varje klass.

Idrott
Vi har idrott på olika ställen beroende på vad idrottslektionerna handlar om. Spelar vi fotboll är vi på Fysikens fotbollsplaner uppe på Guldheden, är det kampsportsvecka är vi på en kampsportsförening och så vidare. Vi håller också till på Friskis & Svettis Johanneberg där vi hyr en hall och är i gymmet. Vi har även fotbollstorsdagar där elever och lärare kan spela fotboll tillsammans.

Språkundervisning
På skolan finns lärare i tyska, franska och spanska. Övriga språk kan läsas på Gemensamma Gymnasiet på Hvitfeldtska som ligger nära. Vi hjälper till att ordna hemspråksundervisning där den erbjuds, dock inte i skolans egna lokaler. Om elever läser svenska som andraspråk görs detta i en enskild grupp med särskilt stöd.