Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Fredrik som är rektor på skolan eller vår studie- och yrkesvägledare Andreas.

Fredrik Sjövall, rektor
E-post: fredrik.sjovall@ntig.se
Telefon: 076-109 80 71

Andreas Karlsson, studie- och yrkesvägledare
E-post: andreas.karlsson@ntig.se
Telefon: 054 – 14 48 51