En prisbelönt app ligger till grund för godare skolmat där eleverna själva får välja meny. Hela idén bygger på att eleverna laddar ner en app genom vilken de, utifrån olika förslag, får bestämma meny för nästkommande vecka. I appen finns även bilder på maten och mer info om vad maten specifikt innehåller. Eleverna kan komma att få upp till åtta olika alternativ per dag att välja mellan. Diskussioner om avtal kommer pågå under vårterminen, men NTI Karlstad ställer sig positiva till konceptet.

 

Om MittKäk

MittKäk har lång erfarenhet av att leverera restaurangmat till allt från förskolor och skolor till större företag och restauranger. Med denna erfarenhet såg de möjligheter att effektivisera personaltimmar, minimera svinn och kunna arbeta mer miljömedvetet. De har lagt mycket tid ihop med elever i olika matråd och workshops, med målet att ta fram ett koncept med rätter som gör att elever hellre går till matsalen än går ut på stan och öppnar sin egen plånbok. Baserat på detta startade de ett nytt bolag med fokus på att ta all den information vi samlat på oss, och kommunicera med eleven på ett nytt och innovativt sätt. Så kom Mitt Käk till.

Mitt Käk sätter elevernas välmående i fokus och vill ge dem förutsättningar att må gott och servicenivån till vår kund blir hög när vi arbetar på detta sätt.

Ett annat fokus för MittKäk har varit miljömedvetenhet. Alla måste vi dra vårt strå till stacken och kan vi gemensamt minska svinnet och minimera sophanteringen med dessa små enkla medel så är detta något mycket positivt. Genom förbeställningar får de mycket bättre underlag till att lägga order till våra leverantörer. Varje dag ser de bevis på att de inte får lika mycket mat tillbaka, timmarna i köket blir mer effektiva och sophanteringen har minskat. Läs mer på mittkak.se.