NTI Karlstad kommer som enda gymnasieskola i Värmland kunna certifiera elever, genom Lexicon. -Det är en medveten satsning på något som företag i hela världen efterfrågar, meddelar Robin Bräck på måndagens arbetslag på NTI gymnasiet. Rektor Fredrik Sjövall instämmer och meddelar att vi under våren på skolan ska arbeta fram exakt vilka certifieringar vi ska erbjuda på skolan och hur dessa kopplas till samtliga kurser och program.

Från och med höstterminen 2019 kommer NTI Karlstad erbjuda certifiering inom flera tekniska grenar såsom Microsoft Technology Associate, Adobe, Autodesk, EC-councils certifieringar, men även inom entreprenörskap och programmering. Denna satsning görs inom NTI-skolor över hela Sverige, men NTI Karlstad blir ensamma i Värmland att kunna erbjuda det på gymnasienivå.

Ansvarig för certifieringsprocessen är Robin Bräck, som även är arbetslagsledare. Robert Jönsson kommer att biträda Robin i arbetet med certifieringen och implementeringen på skolan. Fokus för Teknikprogrammet (TEINF) kommer ligga inom bl.a programmering i Java och Python, men även inom Autodesks portfölj. Estetprogrammets (ESEST) fokus kommer att ligga på Adobe-certifiering (exempelvis Photoshop, Indesign och Premier Pro). El och Energiprogrammet med inriktningen dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) kommer kunna erbjuda certifieringar framförallt inom Microsoft TA.

– Detta ger våra elever en unik erfarenhet och anställningsbarhet som är helt fantastisk, kommenterar Robin Bräck.

– Det är verkligen något vi har pratat om som vi velat erbjuda. Vi vet att branschen värderar dessa certifikat högt, säger Robert Jönsson.

Kontaktuppgifter

Robin Bräck robin.brack@ntig.se, 073 – 500 88 88

Robert Jönsson robert.jonsson@ntig.se, 076 – 849 94 07