Skolstart 2021

Till alla nya eller befintliga studenter, välkomna (tillbaka) till NTI Gymnasiet!

Till dig som börjar åk1. Du har nu tagit ett stort steg mot en utbildning för framtiden och vi ser fram emot att träffa dig och tillsammans påbörja tre fantastiska år! Vi ses på vårt upprop måndag den 16 augusti kl 13.00. Under din första skolvecka kommer vi introducera dig till NTI, till dina lärare och dina nya klasskamrater. Fredagen avslutas gemensamt på skolan med pizza och ett mini LAN. 

Vi kommer ha Vårdnadshavarträff redan första dagen kl 16.00 och där är det viktigt att vårdnadshavarna deltar. Vid mötet kommer de få skriva under datoravtalet så ni elever får ta med dator hem som ni får låna av oss de kommande tre åren. Vid detta möte så får ni även ta del av viktig information kring inloggning till skolans system Schoolsoft där bl.a. betygsresultat kommer publiceras.

Vill ni boka skolstartsmöte vänligen kontakta biträdande rektor/Specialpedagog Tina Westerlind för att boka in möte tillsammans med blivande mentor. Tid för möten är avsatt till veckan innan skolstart 9-13 augusti.

Till er elever i åk2-3 så börjar läsåret måndag 16 augusti kl 9.00 och ni slutar kl 12.00 denna dag.

Till alla elever som vill äta skollunch första dagen så serveras den i matsalen på bottenplan mellan kl 12-13.00

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig.

Vänliga hälsningar,

Fredrik Sjövall //Rektor