Har du frågor eller behöver du hjälp att söka till oss? Kontakta gärna Fredrik som är rektor på skolan.

Fredrik Sjövall, rektor
E-post: fredrik.sjovall@ntig.se
Telefon: 076-109 80 71